Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Harvado vanaf april 2012 gecertificeerd Commissioning Autoriteit (CA)

Januari 2012

Commissioning is het gefaseerde proces, gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van (klimaat)installaties. Dit proces begint bij de start van een project met een Commissioningplan en beschrijft de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging in alle fasen. Bij bestaande installaties is Commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties. Harvado kan voor u het Commissioningproces organiseren en begeleiden, als een onafhankelijk technisch accountant.

 

Ontwerp nieuwbouw CS Vincent van Gogh gereed

September 2011

Enkele jaren geleden is het initiatief genomen voor vervangende nieuwbouw van de havo/vwo-locatie van CS Vincent van Gogh, gesitueerd aan de Selma Lagerlöflaan 3 te Assen. Het huidige gebouw is aan vervanging toe wegens de bouwkundige staat van het gebouw en de bouwwijze, die niet meer aan de moderne eisen voor goed onderwijs voldoet. De gemeenteraad van de gemeente Assen heeft in juni 2009 toestemming gegeven voor de voorbereiding van de bouw van de school. Na de aanbesteding van de installatieadviseur is Harvado eind 2010 door CS Vincent van Gogh uitgenodigd om voor dit nieuwbouwproject de installaties te ontwerpen en vast te leggen in een ontwerp en prestatiebestek. Het ontwerpteam, waar Harvado deel van uitmaakt, had hierbij de uitdaging om met een beperkt budget toch een gezond en enigszins duurzaam ontwerp te creëren. Het definitief ontwerp is nu gereed en de niet openbare aanbesteding voor een ‘Engineer & Construct’-aannemer loopt. Hieruit zal blijken hoeveel budget er over blijft voor de diverse duurzame, onderhoud-, en gebruiksvriendelijke toepassingen in de nieuwbouw.


FabLab.. where the future is being made today !

September 2011

De afgelopen maanden heeft Harvado gewerkt aan een innovatief concept binnen Stenden hogeschool in Emmen: het nieuwe Fabrication Labaratory, ofwel: ‘FabLab’. Begin 2011 is door Harvado een projectplan en een prestatie programma van eisen voor het FabLab opgesteld. Vervolgens heeft een binnenhuisarchitect een interieurplan uitgewerkt voor de te verbouwen onderwijsruimten. Daarna heeft Harvado de installatietechnische aanpassingen van de verbouw begeleid.Het FabLab is een unieke ruimte met een set hoogwaardige technische apparaten waarmee je bijna alles kunt ontwerpen en realiseren wat je wilt. Geen creatief idee en ontwerp is hier te gek en de gebruiker wordt enorm uitgedaagd buiten zijn grenzen en bestaande apparatuur te denken. Eén van de toepassingen is de 3D kunststofprinter, waarmee je je eigen computerontwerpen driedimensionaal in kunststof kunt printen.

Het gaat hier om een unieke samenwerking tussen zowel de technische en Pabo opleidingen van Stenden, als basisscholen en middelbare scholen uit de omgeving en lokale bedrijven. Al deze betrokken partijen gaan gebruik maken van het FabLab, om zo techniek een prominentere plek te geven in het onderwijs.

Eind september 2011 opent dit nieuwe FabLab haar deuren binnen Stenden hogeschool Emmen.


Ondernemersplein Emmen in gebruik genomen

Januari 2011

Per 1 januari 2011 is het Ondernemersplein Emmen in gebruik genomen, in de Kennis Campus te Emmen (KCE).Gemeente Emmen, Kamer van Koophandel Noord Nederland, MKB Zuidoost Drenthe, Stichting Promotie Tuinbouw Emmen en Stenden Hogeschool werken in dit unieke project samen om ondernemers van alle relevante informatie en advies te voorzien. Doordat de samenwerkende partijen nu vanuit één gebouw de ondernemers van dienst zijn, stimuleert het Ondernemersplein ook de kennisuitwisseling tussen de partijen en ondernemers zelf.

Harvado heeft het businessplan, huurvoorstel en ruimtelijk-functioneel programma van eisen opgesteld voor het Ondernemersplein. De uitdaging was om één gezamenlijke, flexibele werkomgeving te creëren, voor zowel de medewerkers van de verschillende samenwerkingspartners, als voor ondernemers die het Ondernemersplein bezoeken. Ook zijn tegelijkertijd een auditorium en seminarruimte gerealiseerd, die per dagdeel zijn te (ver)huren. Het Ondernemersplein ademt nu een sfeer uit van ontmoeting, netwerken en kennisdelen. Tijdens de verbouwing van het KCE heeft Harvado de projectplanning en het budget opgesteld en bewaakt. Ook heeft Harvado de installatie-aanpassingen begeleid. Hierbij is tegelijk ook het binnenklimaat van het KCE verder geoptimaliseerd, door de realisatie van airsocks in combinatie met buitenzonwering.

Mooi om zo van dichtbij te ervaren hoe steeds meer scholen hun samenwerkingspartners in huis halen! Een rendabele manier van samenwerken, niet alleen voor de financiële resultaten, maar juist ook voor de studenten. Zij komen hierdoor makkelijker in contact met het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en andere onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld voor stageplaatsen, afstudeeropdrachten, praktijkcasus et cetera.