Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Advisering

U kiest een stip aan de horizon...

                                       wij adviseren u bij het bepalen van de juiste koers.

 

“Bouwen voor de toekomst”, dat is ons motto. Uw nieuwe school,

kantoor of gebouw moet immers generaties lang mee kunnen. Daarom richt Harvado zich bij het begeleiden van bouwprojecten op het integraal (in overleg met de architect) ontwerpen van duurzame en toekomstbestendige installaties.

 

Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen nieuwbouw of verbouw

Voordat u in gesprek gaat met een architect over uw (ver)bouwdromen, is het handig om alle eisen en wensen over het gebouw op papier te zetten. Dit geeft de architect een heldere leidraad voor het uitwerken van een passend ontwerp. 

Vervolgens fungeert het programma van eisen als een toetsingskader om te beoordelen of het ontwerp voldoende tegemoet komt aan het ambitieniveau van de opdrachtgever, binnen het gestelde budget.

 

Harvado richt zich hierbij in het bijzonder op de toekomstbestendigheid van uw gebouw. Het programma van eisen en ontwerp spelen hierin een cruciale rol. De keuzes die u in deze fasen maakt, bepalen of u straks een praktisch, eenvoudig aanpasbaar gebouw heeft of dat de huisvesting al voor de oplevering een 'blok aan het been' is geworden...

 

In onze visie is een programma van eisen een levend document, dat wij in samenspraak met management en (toekomstige) gebouwgebruikers opstellen, via workshops, interviews en/of referentiebezoeken. Het is een proces dat niet alleen resulteert in een eisenpakket op papier, maar ook draagvlak onder de betrokkenen.

 

Technisch Programma van Eisen nieuwbouw of verbouw

Waarom energie verspillen aan een inflexibel verwarming-, ventilatie- of koelsysteem met hoge exploitatiekosten, als u ook kunt kiezen voor een

duurzaam alternatief?

 

Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden om een optimaal binnenklimaat te creëren, waarbij wij streven naar minimale exploitatiekosten en maximale flexibiliteit.

 

Harvado helpt u graag bij het opstellen van een gedegen technisch programma van eisen voor uw nieuwbouw of verbouw. Wij gaan hierin verder dan het geven van een opsomming van de wet- en regelgeving, want die zijn inmiddels ook bekend bij architecten en aannemers. Harvado helpt u bij het uitdenken van een integraal, toekomstbestendig installatieconcept. Hierdoor kan de architect een ontwerp uitwerken dat optimaal aansluit bij uw eisen ten aanzien van duurzaamheid, binnenklimaat en comfort.

 

Projectmanagement installaties

Nadat een programma van eisen is opgesteld, waarin u heeft gekozen voor

een bepaald installatieconcept, kan Harvado voor u de volgende stappen

uitvoeren:

 

- Voorlopig ontwerp (inclusief kostenraming)

- Definitief ontwerp (inclusief kostenraming)

- Bestek (inclusief installatietekeningen; niveau: principe of werktekeningen)

- Aanbesteding

- Bouwbegeleiding (directievoering installaties: kosten, planning en kwaliteit

   bewaken middels het bijwonen van bouwvergaderingen en controle uitvoering)

- Oplevering

- Nazorg