Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Besparen op beheer en onderhoud

Om uw gebouwen exploitabel en hoogwaardig te houden, is een goed doordachte onderhoudsstrategie cruciaal.

- Wat wilt u bereiken met het onderhoud en wat heeft daarin de hoogste

  prioriteit?

- Welke bedrijfsrisico’s gaan gepaard met het onderhoud?

- Welke werkzaamheden wilt u in eigen beheer houden en wat wilt u

  uitbesteden?

- Wilt u het uit te besteden onderhoud bij één partij neerleggen of juist bij

  meerdere?

 

Harvado kan u adviseren welke onderhoudsstrategie het beste

aansluit bij uw organisatie-/bedrijfsdoelstellingen en een plan van aanpak

opstellen ter implementatie van de gekozen strategie.