Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Gewenste situatie en aanbesteding

Op basis van de onderhoudsstrategie, inventarisatie en nulmeting is een

programma van eisen op te stellen waarin de eisen en wensen van uw

organisatie staan beschreven. Dit is nader te specificeren in prestatie-

indicatoren en/of een technische werkomschrijving, afhankelijk van het type

contract dat u wilt afsluiten. Daarbij wordt stilgestaan bij hoe de vereiste

prestaties zijn te meten en in hoeverre de meten prestaties afhankelijk zijn van

plaatselijke omstandigheden of het gedrag van gebouwgebruikers. Ook bepalen

we samen met u de wensen ten aanzien van de opdrachtnemer(s): wilt u

bijvoorbeeld aanbesteding(pakketten) gericht op regio’s en/of gericht op een

totaal dienstverleningspakket? In het programma van eisen wordt hiermee

rekening gehouden, zodat u het gewenste resultaat behaalt uit de aanbesteding.

Zo heeft u een goede basis voor het aanbesteden van het onderhoud (bij een

prestatiecontract inclusief meerjaren onderhoudsplanning). Harvado helpt u

graag bij het opstellen van deze documenten en de aanbesteding.