Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Inventarisatie en nulmeting

Nadat uw strategie en doelen zijn bepaald, is het van belang te weten wat de

huidige onderhoudstoestand is van de gebouwgebonden installaties. Dit kan

allereerst door een scan van uw huidige onderhoudscontracten; de aanwezige

onderhouds-/storingsrapportages en logboeken. Aansluitend vindt een nulmeting plaats. Op locatie checken wij de gebouwgebonden installaties op juiste werking, benodigd (achterstallig en in te plannen) onderhoud en resterende levensduur.