Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Meerjaren onderhoudsplanning

Een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) is een handig hulpmiddel om

‘de koers’ van uw gebouwbeheer en -onderhoud voor de komende jaren uit te

zetten. Tegelijk geeft het richting aan de jaarlijkse budgetreserveringen voor het gebouwonderhoud.

 

De planning resulteert in een overzicht van te realiseren onderhouds-

activiteiten, urgentie, data van uitvoering en een kostenraming per activiteit. Voor een gebouwmanager cruciale sturingsinformatie om het gebouw exploitabel te houden. Harvado stelt deze meerjaren onderhoudsplanning graag voor u op. Hiervoor voeren wij een inspectie op locatie uit. Ook is het mogelijk om een reeds opgestelde meerjaren onderhoudsplanning door Harvado te laten actualiseren.