Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Gezonde gebouwen

Gezonde gebouwen
Een gezond binnenklimaat is een ‘hot item’ bij vele scholen, (zorg-)instellingen en bedrijven. Bij nieuwbouwprojecten hebben de klimaatinstallaties steeds meer de aandacht, maar bij bestaande gebouwen laat het binnenklimaat vaak te wensen over. Onaangename koude of warmte, tocht, droge lucht, te weinig ventilatie- mogelijkheden (te hoog CO² gehalte) en temperatuurschommelingen zijn veelgehoorde klachten. Ligt dit nu aan de persoonlijke beleving van de verschillende individuen die in het gebouw werken, wonen of leren? Of is er meer aan de hand?


Harvado biedt u middels een objectieve quick scan (voor slechts € 0,15 per m² BVO, excl.btw) het antwoord op de bovenstaande vraag. Het betreffende gebouw wordt getoetst aan de geldende normen en aanvullende criteria voor een gezond binnenklimaat. De werkwijze bij deze quick scan is als volgt:

  • Observatie van het gebouw, de installaties en het dagelijks gebruik daarvan.
  • Enkele technische metingen (temperatuur, CO2-gehalte).
  • Voorlopige bevindingen uitwerken.
  • Gesprek over resultaten Quick Scan en de ervaringen en beleving van het binnenklimaat.


  • Lees verder over beheer, onderhoud en legionellapreventie