Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Frisse scholen

Het energieverbruik op scholen kan in de meeste gevallen flink omlaag. Ook is het binnenmilieu vaak slecht. Het Frisse Scholenproject stimuleert scholen om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren.

 

Voor meer informatie over dit project van Agentschap NL zie: http://www.agentschapnl.nl/nl/programmas-regelingen/frisse-scholen 

Hier vindt u ook het programma van eisen Frisse Scholen. Indien gewenst, past Harvado dit graag toe bij het ontwerp van de installaties van uw schoolgebouw.