Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Legionellapreventie

Sinds 1 januari 2005 gelden voor accommodaties zoals ziekenhuizen,

zorginstellingen, logies- en recreatiebedrijven (zoals sporthallen)

preventievoorschriften om legionella te voorkomen. Dit betekent dat deze

organisaties zorg moeten dragen voor een risico-analyse en een legionella-

beheersplan. Ook zijn zij verplicht om een logboek bij te houden en moeten

zij minimaal tweemaal per jaar het drinkwater laten controleren.

Harvado is KIWA-gecertificeerd adviseur voor legionella-preventie en kan de

analyse voor u uitvoeren en het beheersplan en logboek voor u opstellen.